Fors minder subsidieaanvragen warmtepompen en zonneboilers, isolatie pakt koppositie

21 april 2021 - In het eerste kwartaal van 2021 is er via de vernieuwde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) fors minder subsidie aangevraagd voor warmtepompen en zonneboilers. Isolatie gaat aan kop.

Waar vorig jaar in het eerste kwartaal 25 miljoen euro subsidie werd aangevraagd via de ISDE-regeling, is er nu pas voor 15,6 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarbij moeten 2 belangrijke kanttekeningen gemaakt worden. In de eerste helft van 2020 was er sprake van een overgangsregeling voor particulieren die een biomassaketel of pelletkachel kochten en werden sommige aanvragen opnieuw ingediend vanwege budgetuitputting in 2019. Tweede kanttekening is dat dit kalenderjaar 2 nieuwe technologieën aan de vernieuwde ISDE-regeling zijn toegevoegd, te weten aansluitingen op warmtenetten en isolatiemaatregelen.

Budgetclaim zonneboilers gedaald

Waar zonneboilers in de eerste 3 maanden van 2020 goed waren voor 8,3 procent van het geclaimde budget, oftewel 2,1 miljoen euro subsidie, is dat absolute aandeel in het eerste kwartaal van 2021 fors lager. In de periode januari-maart 2021 waren zonneboilers weliswaar goed voor 9,9 procent van het geclaimde budget, maar slechts voor iets minder dan 700.000 euro. Daarbij gaat het om circa 420.000 euro subsidie voor particulieren en circa 260.000 voor zakelijke aanvragers.

Voor isolatiemaatregelen is door consumenten circa 7,1 miljoen euro subsidie aangevraagd. Warmtepompen waren bij consumenten goed voor 3,9 miljoen euro subsidieaanvragen. Daarmee moeten warmtepompen voor het eerst in de geschiedenis van de ISDE-regeling de koppositie onder particuliere aanvragers afstaan. Het subsidiebudget voor 2021 bedraagt 124 miljoen euro voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten.

Lees verder op Solar Magazine voor de aantallen via deze link.

Stel een vraag

Heb je een vraag of wil je kennismaken??
Laat het ons weten!