Gemeente2019-05-21T10:27:52+00:00

WELKE CONSEQUENTIES HEEFT ENERGIENEUTRAAL VOOR JE INWONERS EN BEDRIJVEN?

WELKE ROL NEEM JE IN EN HOE ROL JE DIE UIT?

Wij weten uit ervaring dat de energietransitie een grote uitdaging voor gemeenten is. Want wat betekent het nou eigenlijk echt, energieneutraal? En welke consequenties heeft het voor je inwoners en bedrijven. De Energieke Club heeft een aanpak voor je ontwikkeld om jouw doelen te vertalen naar een goed verhaal. Een goed verhaal is gebaseerd op feiten en cijfers, geeft antwoord op vragen, schetst een toekomstvisie en speelt in op de behoeften van mensen. Samen werken we aan een goed verhaal dat verbindt, overtuigt en aanzet tot actie. Dit doen we in vijf stappen. Loop je even mee?

Stap 1: Voorbeeldige Overheid

Jouw gemeente geeft het goede voorbeeld. Hoe? Jouw gemeente gaat duurzaam. Een energieke gemeente begint bij weten welke rol je pakt en hoe je met elkaar samenwerkt. Daarom starten we met een strategiesessie intern voor de stakeholders binnen jouw gemeentelijke organisatie. Duurzaamheid is namelijk een zaak van alle wethouders en afdelingen; niet alleen duurzaamheid, maar ook EZ, Welzijn, Participatie, Leefomgeving. De strategiesessie is de kick-off en helpt de kaders te schetsen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je doet wat je belooft en dat je gelooft in wat je doet.

Stap 2: Doelen en resultaat

Wat is haalbaar binnen jouw gemeente? Wat zijn de cijfers? Hoe is jouw gemeente ingedeeld en welke mogelijkheden brengt dat met zich mee? We gaan een overeenkomst met elkaar aan: welke doelen hebben we, welke resultaten gaan we halen en wie doet met ons mee?

Stap 3: Samenwerken

Welke stakeholders zijn er binnen jouw gemeente, met wie werk je samen, of zou je moeten samenwerken, en hoe geef je deze samenwerking vorm? Welke afspraken maak je met elkaar en welke resultaten ga je samen behalen? We inventariseren het veld in jouw gemeente en organiseren een interactieve informatiebijeenkomst om duidelijk te krijgen en te maken wat de belangen zijn. We komen in actie. Wie doet er mee?

Stap 4: Verbinden

De gemeente gunt iedereen energie, haar inwoners en haar bedrijven. We starten met het ver­zamelen en ontmoeten van diverse duurzame initiatieven in de gemeente. We interviewen en verzamelen hun kwalitei­ten, vragen en behoeften. Dit doen we enerzijds om inspirerende voorbeelden op te halen, anderzijds om onderzoek te doen naar wat inwoners nodig denken te hebben. Vanuit reeds bekende initiatieven ko­men we in contact met het tweedegraads netwerk. Volgende stap is de initiatieven aan elkaar en aan de gemeente verbinden als ware een marktplaats van vraag en aanbod: verbinding tussen mens en materiaal, waarbij alle duurzame initiatieven op de hoogte zijn van elkaar, weten hoe ze elkaar kun­nen vinden en wat ze kunnen vragen en/of aanbieden. Het marktonderzoek is erop gericht om te ontdekken hoe inwoners in jouw omgeving denken en wat zij nodig hebben om in actie te komen. Door dit te onderzoeken kunnen we jou adviseren wat de beste strategie is in de communicatie en waar je het beste in kunt investeren als gemeente. Denk hierbij aan geld vrijmaken voor het treffen van energiemaatregelen of ondersteuning bieden in advisering.

Stap 5: Actie

We starten met een actieve online en offline-communicatiecampagne naar de hele gemeente. De aangeschakelde initiatieven worden ingezet als ambassadeurs voor deze campagne. Vanaf dit moment worden steeds meer inwoners, bedrijven, scholen en initiatieven op de hoogte van het platform de Energieke Club in jouw gemeente. Wat we communiceren? Dat wij weten hoe we samen energie besparen en opwekken. Hoe we samen de handen ineenslaan om CO2-uitstoot te verminderen. Daarvoor leiden we plaatselijke ondernemers op tot Energievakman/vrouw, gaan we de wijken in voor informatiebijeenkomsten en doen we energiescans om energie inzichtelijk te maken. We bieden allerhande workshops om zelf aan de slag te gaan en zorgen ervoor dat er consortia klaarstaan die huiseigenaren kunnen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning en bedrijven van hun pand. En als klap op de vuurpijl hebben we op het platform allerlei productreviews en ook nog eens een rekenmodel dat inzicht geeft over de stappen die inwoners het beste kunnen nemen.

Bottom up/top down

Onze aanpak werkt twee kanten op: top down en bottom up. We helpen gemeenten in het uitrollen van hun beleid en we mobiliseren en ondersteunen inwoners, bedrijven en instellingen om te starten met hun energietransitie. Hoe we dat doen:

Top down
Strategiesessie voor intern draagvlak
Visuele kansenkaart vertaalt beleid in strategie
Kick-offbijeenkomst stakeholders
Commitment en actieplan vaststellen

Waar topdown en bottom up elkaar raken en versterken
Start duurzaamheidscampagne in de gemeente

Ophalen duurzame verhalen en voorbeelden ophalen vanuit de samenleving
Coalities vormen vakbedrijven
Mobiliseren en opleiden van Energievakmannen en -vrouwen binnen de gemeente
Marktonderzoek in de gemeente
Bottom up

De top down-aanpak helpt jou je beleid uit te stippelen tot een actief strategisch proces. We helpen je de verbinding te leggen met interne en externe stakeholders, zodat iedereen nut en noodzaak onderkent van de energietransitie. We geloven dat we energiebesparing en duurzaam denken niet kunnen opleggen, maar wel dat we jouw ambtenaren kunnen helpen duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast helpen we je om je verhaal helder en begrijpelijk te maken voor alle stakeholders: waarom doen we dit, waarom is dit nodig?

Intrinsieke motivatie

De bottom up-aanpak helpt jou je doelgroep, de bedrijven en inwoners, beter te begrijpen. Wat zijn hun drijfveren, wat hebben zij nodig om vanuit intrinsieke motivatie aan de slag te gaan met verduurzamen? Door aan te sluiten op hun beweegredenen en deze te voeden en ondersteunen komen ze vanuit eigen motieven in beweging. Daar staat tegenover dat we alle technische kennis die we hebben delen op een overzichtelijke en begrijpelijke manier. We bouwen vertrouwen door het delen van kennis, we komen in actie door het aansluiten op vertrouwen.

We vormen een kernteam van betrokken bewoners, bedrijven, initiatieven en instellingen in jouw gemeente met als doel het aanbod van kennis en producten/diensten in jouw gemeente te verbinden aan de energiebehoefte van bewoners en bedrijven.

NEEM CONTACT MET ONS OP. WE GAAN GRAAG MET ELKAAR IN GESPREK.